Pihakiveys

Philikivi asentaa kaikenlaiset pihakiveykset 

Palvelumme

Nurmikot ja istutukset

Asfaltoinnit

Salaojat ja pihan viemäröinnit

Pihakiveys – näyttävin pihan päällyste

Pihakiveys pähkinänkuoressa

Pihakiveys tarjoaa monia etuja. Pihakiveys on näyttävä ja edustava. Se on helppo pitää puhtaana ja siitä on helppo poistaa lumet. Pihakiveys on tasainen ja kestävä. Oikein suunnitellun ja rakennetun kiveyksen päälle voi ajaa vaikka kuorma-autolla tai nosturilla. Kivetty piha pitää myös sisätilat puhtaampina, koska kenkien, tassujen tai renkaiden mukana ei kulkeudu hiekkaa tai mutaa. Pihakiveys tuntuu mukavalta paljaaseen jalkapohjaan ja se varastoi auringon lämpöä itseensä. Pihakiveys on mahdollista purkaa, siirtää tai korjata. Käytetyillä pihakivillä on jopa rahallista arvoa ja ne voidaan tarvittaessa myydä.

Pihakiveyksen suunnittelu

Pihakiveyksen suunnittelu alkaa lähtötilanteen kartoittamisella. Onko kyseessä vielä suunnittelupöydällä oleva uudiskohde, jo rakennettu uudiskohde, vanhempi piha ilman päällystettä vai vanhempi päällystetty piha?

Täysin suunnittelupöydällä oleva kohde antaa vapauksia suunnitella pihakiveystä suhteessa muuhun pihaan, rakennuksiin ja muuhun ympäristöön. Suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa rakennus- ja käyttökustannuksiin, käyttötapaan ja ulkonäköön. Käytännöllinen suunnittelija ottaa lähtökohdaksi pihan käyttötarkoituksen ja muodostaa kiveysalueet sen perusteella.

Rakennetussa uudiskohteessa pihakiveys on suunniteltu karkeasti jollekin alueelle ja kun pihatöiden aika alkaa olla käsillä, aletaan hahmottelemaan kiveyksen rajoja käytännössä omin silmin tontilla. Tässä vaiheessa voidaan vielä tehdä muutoksia suhteellisen helposti pohjarakenteisiin, pihavalaistuksiin ja muihin yksityiskohtiin, jotka tulee huomioida. Keppien ja spraymaalin kanssa suunnittelu auttaa hahmottamaan muotoja ja laajuutta, mikäli avaruudellinen hahmotuskyky ei ole oma vahvuutesi.

Vanhempi piha ilman päällystettä halutaan monesti muuttaa päällystetyksi ja yksinkertaisimmillaan päällystämätön sora-alue muutetaan pihakiveyksellä päällystetyksi. Tällöin suunnitelussa tulee huomioida pohjarakenteiden laatu. Mikäli pohjan rakenteista ei ole tietoa, voidaan tarvittaessa tehdä testikuoppia lapiolla tai kaivinkoneella.

Vanhempi päällystetty piha voidaan uudelleenpäällystää pihakivillä. Vanha päällyste voi olla esimerkiksi betonivalu, asfaltti tai pihakiveys. Vanhan päällysteen kunnosta voidaan päätellä, missä kunnossa pohjarakenteet ovat. Vanhaa päällystettä voidaan myös korjata tai käyttää hyödyksi uuden päällysteen kanssa.   Vanha päällyste puretaan tai joissain tapauksissa se voidaan jättää uuden rakenteen alle.

 

Pihakiveyksen toteuttajan valinta

Pihakiveyksen toteuttajan valinnassa kannattaa kartoittaa sopivia urakoitsijoita, jotka toteuttavat kivitöitä alueellasi. Kannattaa valita muutama urakoitsija, joiden kesken kyseinen työ kilpailutetaan. Helpoin arvioitava kriteeri on hinta, varsinkin jos kyseessä on kiinteä kokonaishinta. Toinen yleinen hinnoittelumalli on työtunteihin perustuva tuntihinnoittelu ja materiaalimenekkiin perustuva materiaalihinnoittelu. Kiinteä hinta on kätevä maksuperuste molempien osapuolten kannalta, mikäli kohde on selkeä ja suunnitelmat ovat selvillä heti alusta lähtien. Mikäli projektiin sisältyy epävarmuuksia tai se sisältää monimutkaisia rakenteita, voi olla molempien osapuolten kannalta järkevää valita tunti- ja materiaalihinnoittelu.

Seuraavaksi helpoin kriteeri on aikataulu. Koska kyseessä on sesonkityö, vaihtelee urakoitsijoiden kapasiteetti varsin paljon. Rakennusalalla aikataulut ovat tunnetusti melko epämääräisiä ja annettuihin lupauksiin kannattaa suhtautua varauksella.

Referenssit edellisistä töistä auttavat seulomaan hyvät tekijät huonoista. Edellisiltä asiakkailta voi myös saada tietoa aikataulujen pitämisestä. Referenssikuvat ja -videot kertovat toteutettujen kohteiden laadusta ja viimeistelytarkkuudesta. Monesti referenssejä voi käydä katsomassa vaikka iltakävelyllä, mikäli urakoitsija voi kertoa rakentamiaan kohteita, joihin pääsee julkisesti katsomaan.

Yhteydenpidon helppous tulee monesti ilmi jo urakoitsijaa valitessa. Rakennusprojektin aikana asiakkaan ja urakoitsijan välillä vaihdetaan normaalisti useita viestejä, joten yhteydenpidon helppouteen ja urakoitsijan palveluasenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvä urakoitsija on tavoitettavissa ainakin kahden tunnin sisällä asiakkaan tarpeen mukaan. Hyvä urakoitsija vastaa kaikkiin asiakkaan kysymyksiin ja tiedusteluihin, koska epäselvyydet lisäävät riskiä urakan epäonnistumiselle jollain alueella. Hyvä urakoitsija lähettää tarvittaessa kuvia ja tietoja työmaalta.

Siisteys ja muun ympäristön huomioiminen kannattaa myös selvittää urakoitsijan kanssa jo tarjousvaiheessa. Rakentamisessa syntyy aina jätettä ja pölyä, joten urakoitsijalla tulee olla suunnitelma miten niiden kanssa toimitaan.

Logistiikka on myös olennainen osa rakennusprojektia. Onko pihaa mahdollista käyttää osittain rakennusprojektin aikana vai vaatiiko urakoitsija muun kulkemisen sulkemista? Tuodaanko kaikki materiaalit kerralla rakennuskohteeseen ja mihin ne varastoidaan? Tarvitaanko varastointitilaa esimerkiksi kadun puolelta ja miten se toteutetaan? Onko mahdolliset pelastusreitit otettu huomioon? Osaava urakoitsija osaa vastata tällaisiin kysymyksiin.

Pihakiveyksen rakentaminen

Pihakiveyksen rakentaminen aloitetaan yksinkertaisimmillaan tasoittamalla kiveyksen pohjaa vasten tuleva kivituhka tai hiekka, mikäli pohjatyöt on tehty jo aiemmin siihen pisteeseen. Mikäli aloitetaan aivan nollasta, tehdään pohjarakenteet ensiksi. Pohjarakenteet koostuvat kantavasta murskekerroksesta sekä mahdollisesti suodatinkankaasta, salaojista ja routaeristeistä.

Jotta pohjarakenteet saadaan rakennettua, joudutaan usein ensin poistamaan routivaa maa-ainesta joka kuljetetaan maankaatopaikalle. Maa voidaan myös mahdollisesti hyödyntää rakennuskohteessa jossakin muussa kohdassa esimerkiksi viheralueiden alustana. Kaivaminen tehdään johdonmukaisesti edeten ja logistisesti järjevästi. Kaivu ulotetaan rakenteiden kannalta riittävän syvälle ja laajalle. Kaivuvaiheen jälkeen on vuorossa täyttövaihe. Täyttäminen tapahtuu alhaalta ylöspäin lisäten oikeat rakenteet oikeassa järjetyksessä. Mursketäyttöjä tehdessä on huomioitava riittävä tiivistäminen ja täyttöjen ulottaminen kiveysalueen ulkopuolelle. Pohjan tulee olla leveämpi, kuin itse kiveysalueen.

Karkealla murskeella täytetty pohja tasoitetaan hyvin lähelle oikeaa muotoa, tiivistetään ja tasoitetaan vielä uudelleen, koska tiivistäminen muuttaa aina pinnan muotoa. Tämän jälkeen karkean täytön päälle levitetään asennusmateriaali, joka on joko kivituhkaa tai hiekkaa. Asennus- tai tasausmateriaali, mitä nimeä halutaankaan käyttää, levitetään tasaiseksi pinnaksi käsityönä. Asennusmateriaalin pinnan muoto ja tasaisuus määrittelee tulevan kiveyksen pinnan muodon ja tasaisuuden, joten tämä on tärkeä ja tarkkuutta vaativa työvaihe. Tässä vaiheessa voidaan hienosäätää kiveyksen kallistuksia ja liittymiä muihin rakenteisiin. Lisäksi vedenpoisto kiveyksen päältä varmistetaan tässä vaiheessa mittaamalla oikeanlaiset kallistukset.

Kun viimeinen pohjakerros on tasattu ja viimeistelty, on aika latoa kiveys. Ladonta suunnitellaan etukäteen. Kiveykseen on mahdollista tehdä erilaisia kuvioita ja ladontamalleja. Kivien ja ladonnan suunta on keskeinen huomioitava asia. Lisäksi pyritään välttämään kivien sahaamista ja yritetään suunnitella ladonta täysin kivin toteutettavaksi. Tähän vaikuttaa muunmuassa pihakiveyksen rajaaminen ja liittyminen muihin rakenteisiin ja rakennusosiin. Ammattilainen osaa huomioida tällaiset asiat, mutta kyseessä on myös makuasia, johon on hyvä kysyä mielipidettä asiakkaalta.

Kiveyksen ladonta on varsin joutuisaa, kunhan kaikki pohjatyöt ja edeltävät suunnitelmat on hyvin tehty. Ladontaa tehdessä vältetään kulkemasta pohja päältä ja siten muuttamasta pohjan muotoja. Ladonnan suoruutta ja suuntaa säädellään apuna käytettävien linjalankojen avulla.

Ladonnan jälkeen kiveyksen reunat viimeistellään tarvittaessa sahaamalla käyttäen erikoistyökaluja, kuten timanttileikkuria. Sahauksella voidaan kivien reunoihin tehdä lähes millaisia muotojan tahansa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sahaus on varsin hidasta ja siten se  aiheuttaa kustannuksia.

Kun ladonta ja sahaus on valmis levitetään kiveyksen saumoihin erittäin hienorakeinen saumahiekka. Saumahiekka lukitsee kivet toisiinsa ja estää niiden liikkumisen toisiinsa nähden. Saumahiekka kovettuu itsestään ajan kuluessa paikalleen.

Lopuksi kerätään jätteet ja ylimääräiset kivet ja muut materiaalit ja käsitellään ne sopimuksen mukaan. Joko asiakas huolehtii niistä itse tai urakoitsija hoitaa asian kuntoon.

Pihakiveyksen huoltaminen

Pihakiveys huolletaan harjaamalla roskat sen pinnalta pois aina tarvittaessa. Harjaaminen estää kasvilliuuden syntymistä saumoihin ja kivien pintaan. Suurin “roskaaja” on yleensä luonto. Ilman mukana lentää lehtiä, neulasia, siitepölyä, siemeniä ja sammalitiöitä sekä vettä. Mikäli pihakiveys on hoitamattomana kuukausia tai vuosia, alkaa se kerätä kasvustoa enemmän ja enemmän. Tällöin pihakiveys voidaan tehohoitaa esimerkiksi painepesurilla pesemällä, jolloin kasvillisuus saadaan poistettua pinnasta varsin tehokkaasti. Pesun jälkeen kiveys on hyvä käsitellä sammalenpoistoaineella, mikäli sammal on ollut ongelma. Sammaleenpoistoaine tai sammalmyrkky tuhoaa sammalitiöt pihakiveyksen päältä ja kivien saumoista. Jos tehdään pelkkä pesu, alkaa sammal kasvaa nopeasti uudelleen.

 

Pyydä tarjous

Philikivi Oy

Tampereentie 88, 37550 Lempäälä

+358 456480640

Jay Baron – english

+358 453555230

Jannika Grace-Baron – suomi, english

toimisto@philikivi.fi

Y-tunnus 2999320-2